Akıncı, irregulært kavaleri, der blev rekrutteret af osmannerne fra de turkmeniske stammer og hovedsagelig anvendt i den konstante krigsførelse på Balkan og i Centraleuropa. Akıncı blev ikke lønnet sådan som den regulære osmanniske hær, men levede af at føre plyndringstogter dybt ind i fjendtligt territorium. De blev desuden anvendt til at forstyrre fjendens kommunikations- og forsyningslinjer samt til at erobre svært tilgængelige områder — bl.a i Bosnien, Montenegro og Albanien. Akıncı var udstationeret i grænseområderne og talte i 1400- og 1500-t. 50.000 mand. Efterhånden som Osmannerriget kom i defensiven i Europa, mindskedes akıncıs militære betydning, og efter 1600 blev resterne af styrken optaget i den regulære hær.