Aisymneter, egl. voldgiftsmænd; i det arkaiske Hellas betegnelse for eneherskere valgt på livstid eller åremål, ofte som lovgivere for deres bystat.