Airminded, (eng. air + -minded -sindet, -interesseret), interesseret og kyndig i flyvning.