Aimabel, (af fr. aimable, af lat. amabilis, af amare elske, holde af), elskværdig.