Ailurofobi, (gr. ailuro- + -fobi), inden for psykologi sygelig frygt for katte.