Agyni, (gr. a- + gyne kvinde), inden for botanik agynisk plante.