Agutier, syd- og mellemamerikanske gnavere, se marsvinegruppen.