Agter, maritimt udtryk, der angiver retningen bagud i forhold til et skibs normale bevægelsesretning. Bruges både ved orienteringen om bord i skibet og ved retningsangivelser til objekter uden for skibet.