agroøkosystemer

Artikelstart

Agroøkosystemer, økosystemer, som udnyttes til landbrugsdrift. Der skelnes mellem intensive og ekstensive agroøkosystemer. I Nordeuropa og Nordamerika er landbrugsdriften normalt meget intensiv; det tilstræbes at udvikle monokulturer, hvor én afgrøde dominerer. Monokulturer forudsætter et forædlingsarbejde med afgrøderne samt brug af såkaldte hjælpestoffer: handelsgødning og bekæmpelsesmidler. Oftest er monokulturer ikke særlig modstandsdygtige og udsættes let for kraftige svampe- og insektangreb, og højproduktive monokulturafgrøder kræver desuden mere næring, end de kan få fra dyrkningsjorden alene.

Ekstensive agroøkosystemer er karakteriseret ved en større biologisk mangfoldighed (flere arter). Driftsformen er baseret på planters og dyrs naturlige samspil og deres tilpasning til livsbetingelser, som er mere naturlige end dem i monokulturer. Ekstensive agroøkosystemer kaldes også halvkulturer og omfatter i Danmark strandenge, enge, overdrev, stævningsskove og de fleste heder øst for israndslinjen i Jylland.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig