Agri decumates, den romerske betegnelse for området mellem Rhinen, Main og Neckar i Tyskland. Området indlemmedes i Det Romerske Imperium i slutningen af 1. årh. e.Kr. i forbindelse med etableringen af limes, det romerske grænseforsvar mod germanerne. Se også Romerriget.