Agreabel, (af fr. agréable, af agréer), behagelig; forekommende.