Agrarsocialisme, de retninger, der forestiller sig socialismen opbygget på fælleseje og -produktion i landbruget. Teorierne herom blev udviklet i den førindustrielle tid, og man søgte at praktisere agrarsocialisme i socialistiske samfund i Nordamerika i 1800-t. I 1900-t. møder man tilsvarende idéer både i en række af den tredje verdens lande og i de kinesiske kommunisters forsøg på at opbygge socialismen efter Mao Zedongs idéer.