Agrafi, (af gr. a- + grafein skrive), tab af skriveevnen på grund af sygdom i hjernen.