Agrégation, (fr. agrégation optagelse, antagelse som agrégé), eksamen, der omtrent svarer til en dansk embedseksamen, men i form af en konkurrence, således at kun et forud bestemt antal består; sammenlign med licence.