Agorafobi, angst for at befinde sig på åbne pladser og for at være alene, se fobi.