Agnoscere, (lat. agnoscere erkende, genkende, indrømme, af ad- + gnoscere, noscere lære at kende), vedkende sig.