Agnoeter, (gr. 'uvidende'), omkring 550 en kristen sekt, som hævdede, at der var ting, som Jesus i sin jordiske tilværelse som menneske ikke havde vidst. For agnoeter gjaldt det om at understrege Jesu sande menneskelighed. Synspunktet blev ivrigt bekæmpet af andre kristne, men var frem til 700-t. relativt udbredt. Agnoeter kaldes også themistianere efter den alexandrinske diakon Themistios, ca. 550.