Agnat, person, der er beslægtet med en anden person via mandlige mellemled. Modsat kognat.