Agitere, (af lat. agitare bevæge, drive fremad, hidse, af agere sætte i gang), drive agitation.