Agil, (fr. agile, af lat. agilis, af agere gøre, handle), behændig; smidig.