Aggadah, haggadah, fortællestoffet i jødisk rabbinsk tradition til forskel fra jurastoffet halakah. Aggadah er bl.a. samlet i Talmud (ca. 500) og i de midrashsamlinger, som blev udviklet fra 100-t. e.Kr., men som går meget længere tilbage. Aggadah udvider GT's ord og beretninger ved at udfolde de detaljer, som en jødisk bevidsthed er lydhør overfor. Aggadahs kendetegn er poetisk frihed og fortælleglæde, både i form og indhold. I 2000 år har aggadah styrket jødisk tro og selvforståelse og givet trøst og håb i mørke tider. Ordet aggadah kan specielt betegne påskeaggadah.