Agerskifte, samling af agre (jf. ager) i dyrkningsfællesskabet før udskiftningen. I dyrkningssystemer med dyrkningstvang var hvert agerskifte normalt besået med samme afgrøde eller lå brak. Et agerskifte blev kaldt ås, fald eller skifte og havde specielt på øerne ofte individuelle navne, der kendes fra markbøgerne til Christian 5.s matrikel.