Agentes in rebus, (lat. 'kommissærer'), et militært organiseret korps af statslige postryttere i den senere romerske kejsertid. Agentes in rebus fungerede tillige som efterretningsvæsen i rigets provinser og var i den egenskab forhadt.