Agent diplomatique, tidligere fællesbetegnelse for diplomatisk personale. I 1900-t.s danske udenrigstjeneste betegnelse for diplomatisk udsending mellem stater o.l., der ikke anerkender hinanden og derfor ikke har normale diplomatiske forbindelser. Under Den Spanske Borgerkrig udsendtes fx i 1939 en dansk agent diplomatique til general Franco, skønt Danmark samtidig havde diplomatiske forbindelser til den tabende part, den spanske republik.