Agent, inden for økonomi forbruger og producent, generelt for en person eller organisation, der deltager i samfundets økonomiske aktiviteter på en bestemt angivet måde. En mere specifik type agent behandles i principal-agent-modeller, som beskriver rationel adfærd i situationer, hvor agenten handler på andres vegne. Se også agency.