Agens, sætningsled, der i en passiv sætning svarer til den aktive sætnings subjekt som fx Christian 4. i Rosenborg blev bygget af Christian 4. over for Christian 4. byggede Rosenborg. Se også diatese og passiv.