Agende, (lat. agenda, 'det der bør gøres' gerundiv af agere 'handle'), i de evangelisk-lutherske kirker navnet på den bog, der indeholder læsestykker til brug for gudstjenesten og kirkelige handlinger som dåb, nadver mv. I den katolske kirke er sådanne tekster biskoppens område, men i lande, hvor Reformationen gennemførtes, er de forfattet af kirke og verdslig øvrighed i fællesskab. Om den sønderjyske agendestrid i 1700-t., se adlerske agende.