Agamospermi, frødannelse uden befrugtning, se apomiksis.