Et afvandingsområde er det opland, en flod og alle dens bifloder afvander, såvel gennem over- som underjordisk afstrømning.