Aftenbakker, tidligere anvendt navn for flagermus.