Aftaleretten er de retsregler, der beskæftiger sig med indgåelse af aftaler, fuldmagtsforhold og aftalefortolkning mv. Retsreglerne findes i Aftaleloven.