Aftalekurs, fx terminskurser for valuta, futurespriser og exercisepriser for optioner. Aftalekurs udgør en del af aftalegrundlaget i mange finansielle instrumenter. Se finansielle markeder.