Aftagelsespligt er en kontraktparts pligt til at aftage den aftalte ydelse. Aftagelsespligt kan gennemtvinges ved domstolene, hvis den ikke frivilligt efterleves.