Afsyring, fjernelse af syrer, procestrin i fremstillingen af spiseolier. Frie fedtsyrer forringer spiseoliernes kvalitet og må derfor fjernes, så indholdet bliver mindre end 0,1%. Dette gøres ved vaskning af olien med vandig base eller ved afdestillation af de frie fedtsyrer ved gennemblæsning med damp.