Afstandsformel er i analytisk geometri en relation, der udtrykker afstanden mellem to geometriske objekter. En afstandsformel kan fx udtrykke afstanden mellem to punkter, et punkt og en linje samt et punkt og en plan.