Afståelse af arv, Justitsministeriets overdragelse til andre af arv, der ellers ville tilfalde staten. Når en afdød ikke efterlader sig arvinger og ikke har oprettet testamente, tilfalder arven staten. Justitsministeriet kan vælge at afstå arv, hvilket i praksis navnlig sker til afdødes faste samlever, stedbørn, personer, som har ydet afdøde pasning og pleje, eller alment velgørende institutioner.