Afspadsering er fritid inden for normal arbejdstid. Afspadsering kan være et alternativ til overarbejdsbetaling eller til betaling for arbejde, der er udført uden for den normale arbejdstid. Regler om afspadsering er normalt indeholdt i kollektive overenskomster. Der kan være forskellighed afhængigt af overenskomst, og på områder, hvor der forekommer aften-, nat- eller weekendarbejde. Forskelle kan også indeholde regler for, hvornår og hvordan afspadsering optjenes.