Afslag, inden for køb betegnelse for nedsættelse af en aftaleparts ydelse pga. den anden parts misligholdelse, se forholdsmæssigt afslag.