Afskrivningsregler, regler om skattemæssigt fradrag for udgifter til anskaffelse af erhvervsaktiver. Indkomstskat beregnes af skatteyderens nettoindkomst; dvs. at de udgifter, der er afholdt for at erhverve de skattepligtige indtægter, normalt kan fratrækkes i beskatningsgrundlaget.

Det gælder også anskaffelsesudgiften til maskiner, bygninger og andre aktiver, der anvendes erhvervsmæssigt, fordi disse forældes og nedslides under brugen. Da aktiverne ikke nedslides på et enkelt år, fordeles udgiftsfradraget over en årrække i form af skattemæssige afskrivninger. Årets afskrivning fratrækkes ved indkomstopgørelsen. De vigtigste afskrivningsregler findes i Afskrivningsloven.

Større aktiver med lang levetid afskrives med en fast procentsats om året (degressiv afskrivning). For visse aktiver med kort levetid eller lav anskaffelsessum kan hele købesummen dog fratrækkes på én gang (straksafskrivning).

Driftsmidler, der også bruges privat fx biler, afskrives for sig. Ved indkomstopgørelsen fratrækkes den del af afskrivningen, der modsvarer den erhvervsmæssige benyttelse.

Bygninger og installationer afskrives lineært. Dog kan der afskrives med en forhøjet procent, hvis bygningen eller installationen er udsat for særligt slid m.v. Forbedringsudgifter afskrives normalt særskilt; men er udgifterne under en vis grænse, kan de fratrækkes på én gang. Visse erhvervsbygninger er holdt uden for afskrivningsmuligheden. Det gælder bl.a. kontorbygninger.

Med støtte i Afskrivningsloven kan der tillige afskrives på købesummen for en række andre erhvervsaktiver såsom erhvervet goodwill, tidsbegrænsede rettigheder, ombygningsudgifter vedrørende lejede lokaler, bygninger på lejet grund m.m. Her afskrives normalt med lige store beløb hvert år.

Endvidere indeholder Afskrivningsloven særregler om den skattemæssige behandling, herunder afskrivning, af kvoter (CO2-kvoter, mælkekvoter m.v.) og betalingsrettigheder efter EU-landbrugsstøtteordningen, tilslutningsafgifter, udgifter til kunstnerisk udsmykning af erhvervsbygninger m.m.

Hvis et aktiv, hvorpå der er afskrevet, sælges for et større beløb end den oprindelige købspris minus de foretagne afskrivninger, bliver differencen beskattet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig