Afrikander, sydafrikaner af hvid afstamning, se afrikaanere.