afmytologisering

Afmytologisering, program for bibelfortolkning, som blev formuleret i 1941 af den tyske teolog Rudolf Bultmann, og som i de følgende årtier spillede en stor, men omdiskuteret rolle inden for teologien. Tolkningen har som forudsætning, at mytiske forestillinger — fx inkarnation og himmelfart — ikke siger det moderne menneske noget, fordi de er levn af et verdensbillede, der ikke længere er gyldigt. Afmytologisering drejer sig ikke om at kassere de bibelske myter, men om at tydeliggøre den menneskelige eksistensforståelse, der kommer til orde i dem. Myterne objektiverer og konkretiserer det, der netop ikke kan tales objektivt og konkret om, nemlig det at være menneske. Myternes indhold er ikke bundet til en bestemt tids verdensopfattelse eller en bestemt tids billedsprog; i begrebet afmytologisering ligger en påstand om, at indholdet kan "oversættes" til et umytisk sprog, der langt bedre forstås af 1900-t.s mennesker.

Afmytologisering er snævert forbundet med eksistentialistisk teologi, der sætter lighedstegn mellem teologi og antropologi, for så vidt som den ser det som teologiens opgave at udrede troens selvforståelse og sætte den i relation til menneskets eksistens.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig