Aflysning, sletning af en tidligere tinglyst rettighed. Aflysning sker på begæring og mod dokumentation for, at retten er ophørt. Se også tinglysning.