Afleveringskontrakt, aftale, der som sit hovedindhold pålægger en part at aflevere en ting. Som eksempel på afleveringskontrakt kan nævnes aftaler om forvaring eller om lån til brug.