Afledt krav, regreskrav, er krav, som tilkommer andre end den umiddelbart skaderamte, efter at denne helt eller delvis er blevet holdt skadesløs. Hvis en skade fx dækkes af skadelidtes forsikring, kan forsikringsselskabet få et afledt krav mod den, der er ansvarlig for skaden, dvs. at forsikringsselskabet indtræder i skadelidtes krav mod skadevolder. Efter dansk ret kan afledt krav som hovedregel ikke gøres gældende, se også erstatningskrav.