Afkulning, metode til eliminering af kulstofindholdet i jern, i reglen gennem en reaktion med ilt ved høj temperatur. Stål fremstilles således ved afkulning, ferskning, af smeltet råjern. Aducergods fremstilles ved afkulning af hvidt støbejern. Ubeskyttede ståloverflader, der utilsigtet udsættes for høje temperaturer, bliver skadet ved processen, idet stålets hærdbarhed og udmattelsesstyrke forringes.