Afkriminalisering, fjernelse af straffebestemmelser eller indførelse af lavere strafferammer (nedkriminalisering). Afkriminalisering indføres ofte, efter at en straffebestemmelse ikke er blevet brugt i længere tid. Som eksempel fra Danmark kan nævnes afskaffelse af pornografibestemmelser. Krav om afkriminalisering fremsættes også ud fra principielle radikale kriminalpolitiske overvejelser, fx afkriminalisering af fremstilling, transport og salg af alkohol i USA (1933) og krav om afkriminalisering af omgang med narkotika, hash o.l.