Afgud, er et skældsord, som profeterne i GT bruger, dels om andre guder end Israels, dels om gudebilleder. Det er overtaget af den tidlige kristendom, senere af islam, og derfra videreført i sikh-religionen. Bag polemikken mod gudebilleder ligger en latent spænding i selve gudsforestillingen: Guddomsmagten ses på én gang som ophøjet og altomfattende og spores tillige i det nære og konkrete og lader sig derfor fremstille billedligt. Se antropomorfisme og idol.