Afforestation, (af eng. afforest beplante med skov, af lat. afforestare, af ad- + foresta skov), skovplantning; nyplantning.