Affluens, (af lat. affluentia overflod), tilstrømning.