Affinal, (fra eng. af affinity slægtskab, svogerskab), vedr. en, som man er beslægtet med gennem giftermål; det modsatte af konsangvin.